Nhà sách Quang Bình

Địa chỉ:  416 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 5 - Quận 3 - TP.HCM

Tel: (+84.28) 3832 2386 - 3834 0990    

Website: http://huongtrang.net 

Và tại các nhà sách trên toàn quốc.