Liên hệ

Doanh nhân, tác giả, diễn giả Lại Thế Luyện - chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm
Giám đốc đào tạo - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo HIỆU QUẢ