Kỹ năng đàm phán - thương lượng trong kinh doanh

Liên hệ
Mô tả ngắn:
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG   GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Khoá học cung cấp cho học viên các kỹ năng đàm phán, các kiến thức liên quan đến các giai đoạn đàm phán, các kỹ năng của nhà đàm phán và các lỗi cần tránh trong đàm phán. Học viên sẽ có cơ hội thấu hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế kinh doanh và công việc, nhằm đạt kết quả mong muốn. Khóa học được thiết kế theo tỷ lệ 40% lý thuyết và 60% hoạt động thực hành, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế công việc kinh doanh. Thông qua các phương pháp giảng dạy kỹ năng, giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp, nhằm đem lại kết quả đào tạo với chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp.   NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO   PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH - Khái niệm đàm phán - Các loại đàm phán - Các hình thức đàm phán - Lợi ích của đàm phán - Vượt qua các rào cản trong đàm phán - Phát huy sức mạnh tập thể trong đàm phán - Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán - Các nguyên tắc trong đàm phán - Các kỹ thuật căn bản trong đàm phán - Nội dung đàm phán mua bán hàng hóa   PHẦN 2 - GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG ĐÀM PHÁN - Các chiến lược giải quyết xung đột - Giải quyết xung đột lợi ích bằng đàm phán   PHẦN 3 - QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN - Giai đoạn chuẩn bị chiến lược và chiến thuật đàm phán (thu thập, xử lý thông tin về đối thủ, chuẩn bị mục tiêu, phương án, phương tiện và nội dung đàm phán, nhân sự đàm phán….) - Mở đầu đàm phán (tạo không khí tiếp xúc, thăm dò đối thủ,….) - Thương lượng (vận dụng các kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật,….trong đàm phán) - Kết thúc đàm phán (2 cách kết thúc đàm phán)   PHẦN 4 - CÁC KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI ĐÀM PHÁN - Kỹ năng lắng nghe trong đàm phán - Kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán - Kỹ năng thuyết phục trong đàm phán - Kỹ năng gây ảnh hưởng - Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán - Kỹ năng xử lý tình huống trong đàm phán   PHẦN 5 – CÁC CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN Kiên nhẫn,nín nhịn Bộ mặt lạnh Chia sẻ Câu giờ Hứa hẹn Đánh lạc hướng Bài ca không quên Nước chảy đá mòn Nhử mồ Công kích bôi nhọ Gây chia rẽ Lôi kéo đồng minh Động tác giả Nhặt nhạnh Rung cây nhát khỉ Bỏ bàn đàm phán PHẦN 6 – CÁC KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN Kỹ thuật đặt giá Kỹ thuật đối phó với sự phản kháng về giá Kỹ thuật chống xấu chơi Kỹ thuật đột phá thế găng Kỹ thuật chống sự lấn tới của đối phương PHẦN 7 – NHỮNG LỖI CẦN TRÁNH TRONG ĐÀM PHÁN   PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO   - Thảo luận mở (Open discussion) - Nghiên cứu tình huống (Case study) - Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) - Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture) - Diễn vai (Role play) - Hoạt động trò chơi (Learning games)   GIẢNG VIÊN   Diễn giả, Tác giả. LẠI THẾ LUYỆN – Chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm Giám đốc đào tạo - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo HIỆU QUẢ Website: https://laitheluyen.edu.vn Facebook: http://facebook.com/diengialaitheluyen Email: laitheluyen@gmail.com Mobile: 0971 045 965   THỜI GIAN DỰ KIẾN Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong: 1 ngày (3 tiếng / buổi).   TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH           TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM Tiếng Anh Samuel B.Bacharach & Edward J.Lawler, Bargaining – Power, Tactics and Outcomes, Jossey-Bass, 198 Robert B.Cialdini, The Psychology of Persuation, Harper Collins, 2007. Steven P. Cohen, Negotiating Skills for Managers, McGraw-Hill, 2002. Brian J. Dietmeyer & Rob Kaplan, Strategic Negotiation: A Breakthrough 4-Step Process for Effective Business Negotiation, Dearborn Financial Publishing, 200 Roger Fisher & William Ury, Getting to Yes, New York: Viking Penguin, Inc., 1981. Patrick Forsyth, The Negotiator’s Pocketbook, London: Alresfold Press Ltd., 1993. Dean Allan Foster, Bargaining across borders: How to negotiate business successfully anywhere in the world, McGraw-Hill, 1992. Pervez N.Ghauri, Guidelines for international business negotiations, International Marketing Review, Vol 3, issue 3, p.72-83, 1986. Donald W.Hendon, Cross-Cultural Business Negotiations, Quorum Books, Westport, USA, 1996. Chester L.Karrass, The Negotiating Game, New York: Harper Collins, 1992. Thomas Keisser, Negotiating with a Customer You can’t Afford to Lose, Harvard Business School, 1996. Stephen Kozicki, The Creative Negotiator, Pyrmont, Australia: Gower,1993. Roy J.Lewicki, The Art of Negotiating, New York: Barners & Noble, 1995. Charles P.Lickson & Robert B.Maddux, Negotiation basics: win –win strategies for everyone, 4th edition, Thompson, 2005. Brad McRae, Negotiating and Influencing Skills: The Art of Creating and Claiming Value, Sage Publications, 1998. Robert T.Moran & William G.Stripp, Dynamics of Successful International Business Negotiations, Gulf Publishing Company, Texas, USA, 1991. James Moss, Successful Negotiations, Business English Pod Ltd, 2009. David Oliver, How to Negotiate Effectively, Kogan Page Limited, UK, 2003. Jeswald W.Salacuse, Making global deals: Negotiating in global market place, Century Business, London, UK, 1992. Michael Schatzki, Negotiation: the art of getting what you want, Signet Book, 2005. Alan N.Schoonmaker, Negotiate to Win: Gaining the Psychological Edge, Prentice Hall, 1989. Michael Watkins, Breakthrough Business Negotiation: A Toolbox for Managers, John Wiley & Sons, 2002. Peter Wink, Negotiate: your way to riches, Career Press, 2003. Tiếng Việt Steven P.Cohen, 24 bước xây dựng thỏa thuận, Dương Ngọc Dũng dịch, NXB TP.HCM, 2008. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Lao động Xã hội, 2012. Vương Đào, 101 nghệ thuật đàm phán, NXB Lao động Xã hội, 2006. Hoàng Nam Đấu, Nghệ thuật thuyết phục đối tác, NXB Văn hóa Thông tin, 2005. Roger Fisher & William Ury, Thỏa thuận đàm phán nhưng không nhượng bộ, Phú Thành dịch, NXB Thống Kê, 2005. Phan Quang Định & Nguyễn Văn Phúc, Nghệ thuật thương lượng, NXB Thống kê, 1996. Tim Hindle, Kỹ năng thương lượng, First News dịch, NXB TP.HCM, 2005. David Oliver, Nghệ thuật thương thuyết, Việt Hà - Lan Nguyên dịch, First News, NXB TP.HCM, 2007.  Trần Lê Đăng Phương, Kỹ năng thương lượng, Đại học An Giang & Dự án P.H.E, 2007. Trương Danh Quyên, Đàm phán và thương lượng trong giao dịch kinh doanh, NXB Thanh Niên, 2005. Leigh Thompson, Nghệ thuật đàm phán, Dương Cẩm dịch, NXB Lao Động – Xã Hội, 2014. Nguyễn Xuân Thơm, Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội, 2001. Brian Tracy, Thuật đàm phán, Nguyễn Huyền – Nguyễn Chánh dịch, NXB Thế Giới, 2014. Trương Tường, Nghệ thuật đàm phán thương vụ quốc tế, NXB Trẻ, 1996. Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, NXB Thống Kê, 2001.    

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Khoá học cung cấp cho học viên các kỹ năng đàm phán, các kiến thức liên quan đến các giai đoạn đàm phán, các kỹ năng của nhà đàm phán và các lỗi cần tránh trong đàm phán. Học viên sẽ có cơ hội thấu hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế kinh doanh và công việc, nhằm đạt kết quả mong muốn.

Khóa học được thiết kế theo tỷ lệ 40% lý thuyết và 60% hoạt động thực hành, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế công việc kinh doanh. Thông qua các phương pháp giảng dạy kỹ năng, giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp, nhằm đem lại kết quả đào tạo với chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp.

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

 

PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

- Khái niệm đàm phán

- Các loại đàm phán

- Các hình thức đàm phán

- Lợi ích của đàm phán

- Vượt qua các rào cản trong đàm phán

- Phát huy sức mạnh tập thể trong đàm phán

- Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán

- Các nguyên tắc trong đàm phán

- Các kỹ thuật căn bản trong đàm phán

- Nội dung đàm phán mua bán hàng hóa

 

PHẦN 2 - GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG ĐÀM PHÁN

- Các chiến lược giải quyết xung đột

- Giải quyết xung đột lợi ích bằng đàm phán

 

PHẦN 3 - QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN

- Giai đoạn chuẩn bị chiến lược và chiến thuật đàm phán (thu thập, xử lý thông tin về đối thủ, chuẩn bị mục tiêu, phương án, phương tiện và nội dung đàm phán, nhân sự đàm phán….)

- Mở đầu đàm phán (tạo không khí tiếp xúc, thăm dò đối thủ,….)

- Thương lượng (vận dụng các kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật,….trong đàm phán)

- Kết thúc đàm phán (2 cách kết thúc đàm phán)

 

PHẦN 4 - CÁC KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI ĐÀM PHÁN

- Kỹ năng lắng nghe trong đàm phán

- Kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán

- Kỹ năng thuyết phục trong đàm phán

- Kỹ năng gây ảnh hưởng

- Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán

- Kỹ năng xử lý tình huống trong đàm phán

 

PHẦN 5 – CÁC CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN

 • Kiên nhẫn,nín nhịn
 • Bộ mặt lạnh
 • Chia sẻ
 • Câu giờ
 • Hứa hẹn
 • Đánh lạc hướng
 • Bài ca không quên
 • Nước chảy đá mòn
 • Nhử mồ
 • Công kích bôi nhọ
 • Gây chia rẽ
 • Lôi kéo đồng minh
 • Động tác giả
 • Nhặt nhạnh
 • Rung cây nhát khỉ
 • Bỏ bàn đàm phán

PHẦN 6 – CÁC KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN

 • Kỹ thuật đặt giá
 • Kỹ thuật đối phó với sự phản kháng về giá
 • Kỹ thuật chống xấu chơi
 • Kỹ thuật đột phá thế găng
 • Kỹ thuật chống sự lấn tới của đối phương

PHẦN 7 – NHỮNG LỖI CẦN TRÁNH TRONG ĐÀM PHÁN

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 

- Thảo luận mở (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống (Case study)

- Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)

- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

- Diễn vai (Role play)

- Hoạt động trò chơi (Learning games)

 

GIẢNG VIÊN

 

Diễn giả, Tác giả. LẠI THẾ LUYỆN – Chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm
Giám đốc đào tạo - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo HIỆU QUẢ

Website: https://laitheluyen.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/diengialaitheluyen

Email: laitheluyen@gmail.com

Mobile: 0971 045 965

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 • Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong: 1 ngày (3 tiếng / buổi).

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 

     

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

Tiếng Anh

 1. Samuel B.Bacharach & Edward J.Lawler, Bargaining – Power, Tactics and Outcomes, Jossey-Bass, 198
 2. Robert B.Cialdini, The Psychology of Persuation, Harper Collins, 2007.
 3. Steven P. Cohen, Negotiating Skills for Managers, McGraw-Hill, 2002.
 4. Brian J. Dietmeyer & Rob Kaplan, Strategic Negotiation: A Breakthrough 4-Step Process for Effective Business Negotiation, Dearborn Financial Publishing, 200
 5. Roger Fisher & William Ury, Getting to Yes, New York: Viking Penguin, Inc., 1981.
 6. Patrick Forsyth, The Negotiator’s Pocketbook, London: Alresfold Press Ltd., 1993.
 7. Dean Allan Foster, Bargaining across borders: How to negotiate business successfully anywhere in the world, McGraw-Hill, 1992.
 8. Pervez N.Ghauri, Guidelines for international business negotiations, International Marketing Review, Vol 3, issue 3, p.72-83, 1986.
 9. Donald W.Hendon, Cross-Cultural Business Negotiations, Quorum Books, Westport, USA, 1996.
 10. Chester L.Karrass, The Negotiating Game, New York: Harper Collins, 1992.
 11. Thomas Keisser, Negotiating with a Customer You can’t Afford to Lose, Harvard Business School, 1996.
 12. Stephen Kozicki, The Creative Negotiator, Pyrmont, Australia: Gower,1993.
 13. Roy J.Lewicki, The Art of Negotiating, New York: Barners & Noble, 1995.
 14. Charles P.Lickson & Robert B.Maddux, Negotiation basics: win –win strategies for everyone, 4th edition, Thompson, 2005.
 15. Brad McRae, Negotiating and Influencing Skills: The Art of Creating and Claiming Value, Sage Publications, 1998.
 16. Robert T.Moran & William G.Stripp, Dynamics of Successful International Business Negotiations, Gulf Publishing Company, Texas, USA, 1991.
 17. James Moss, Successful Negotiations, Business English Pod Ltd, 2009.
 18. David Oliver, How to Negotiate Effectively, Kogan Page Limited, UK, 2003.
 19. Jeswald W.Salacuse, Making global deals: Negotiating in global market place, Century Business, London, UK, 1992.
 20. Michael Schatzki, Negotiation: the art of getting what you want, Signet Book, 2005.
 21. Alan N.Schoonmaker, Negotiate to Win: Gaining the Psychological Edge, Prentice Hall, 1989.
 22. Michael Watkins, Breakthrough Business Negotiation: A Toolbox for Managers, John Wiley & Sons, 2002.
 23. Peter Wink, Negotiate: your way to riches, Career Press, 2003.

Tiếng Việt

 1. Steven P.Cohen, 24 bước xây dựng thỏa thuận, Dương Ngọc Dũng dịch, NXB TP.HCM, 2008.
 2. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Lao động Xã hội, 2012.
 3. Vương Đào, 101 nghệ thuật đàm phán, NXB Lao động Xã hội, 2006.
 4. Hoàng Nam Đấu, Nghệ thuật thuyết phục đối tác, NXB Văn hóa Thông tin, 2005.
 5. Roger Fisher & William Ury, Thỏa thuận đàm phán nhưng không nhượng bộ, Phú Thành dịch, NXB Thống Kê, 2005.
 6. Phan Quang Định & Nguyễn Văn Phúc, Nghệ thuật thương lượng, NXB Thống kê, 1996.
 7. Tim Hindle, Kỹ năng thương lượng, First News dịch, NXB TP.HCM, 2005.
 8. David Oliver, Nghệ thuật thương thuyết, Việt Hà - Lan Nguyên dịch, First News, NXB TP.HCM, 2007. 
 9. Trần Lê Đăng Phương, Kỹ năng thương lượng, Đại học An Giang & Dự án P.H.E, 2007.
 10. Trương Danh Quyên, Đàm phán và thương lượng trong giao dịch kinh doanh, NXB Thanh Niên, 2005.
 11. Leigh Thompson, Nghệ thuật đàm phán, Dương Cẩm dịch, NXB Lao Động – Xã Hội, 2014.
 12. Nguyễn Xuân Thơm, Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
 13. Brian Tracy, Thuật đàm phán, Nguyễn Huyền – Nguyễn Chánh dịch, NXB Thế Giới, 2014.
 14. Trương Tường, Nghệ thuật đàm phán thương vụ quốc tế, NXB Trẻ, 1996.
 15. Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, NXB Thống Kê, 2001.  

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây