Kỹ năng động viên nhân viên

Liên hệ
Mô tả ngắn:
  KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN     GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Động viên nhân viên luôn là một thách thức lớn đối với nhà lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, xây dựng đội ngũ gắn kết, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, càng trở nên quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Khóa đào tạo giúp các nhà quản lý thực hành các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy đội ngũ nhân viên làm việc tích cực, nhằm gia tăng năng suất lao động.   ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO Cán bộ quản lý các phòng ban, bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự thuộc mọi loại hình doanh nghiệp. Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến trong sự nghiệp.    NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO Phần 1 – Tổng quan về động viên nhân viên Vai trò của nhà quản lý trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Các lý thuyết về động lực làm việc: Thuyết X, thuyết Y, thuyết Z.   Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý: lắng nghe, đặt câu hỏi, truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng đến người khác,…   Phần 2 – Động viên đội ngũ nhân viên   Xây dựng hình ảnh nhà quản lý trung thực, khách quan, công bằng Xây dựng niềm tin và sự kính trọng từ đội ngũ Thiết lập kênh đối thoại, kỹ năng giao tiếp giữa nhà quản lý và đội ngũ  Xây dựng đội ngũ với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng Truyền đạt “bức tranh” thành công cho nhóm      Phần 3 – Động viên cá nhân nhân viên Thấu hiểu sự khác biệt của mỗi cá nhân Vận dụng tháp nhu cầu của Abraham Maslow vào động viên nhân viên  Những biện pháp động viên từ bên ngoài (extrinsic motivation) và động viên từ bên trong (instrinsic motivation) Thay đổi tính chất công việc của nhân viên Tạo cơ hội cho nhân viên phát huy năng lực của bản thân Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào các quyết định của công ty Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời cho nhân viên    Các chính sách khen thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc Đào tạo, hướng dẫn liên tục, phát triển và tối đa hóa năng lực nhân viên   PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO  Thảo luận mở                          (Open discussion) Nghiên cứu tình huống           (Case study) Bài tập tự đánh giá                  (Self-assessment) Thuyết giảng ngắn                  (Mini-lecture) Diễn vai                                   (Role play) Hoạt động trò chơi                  (Learning games)   THÔNG TIN - LIÊN HỆ  LẠI THẾ LUYỆN - Nhà huấn luyện Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp Giám đốc đào tạo - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo HIỆU QUẢ  Website:    https://laitheluyen.edu.vn Facebook:  http://facebook.com/diengialaitheluyen   Email:        laitheluyen@gmail.com Mobile:     0903 689 702    Mong Quý doanh nghiệp, khách hàng liên hệ cùng chúng tôi nếu có gì chưa rõ hoặc cần điều chỉnh trong đề cương này cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người học! Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng trong những khóa đào tạo Kỹ năng mềm với chất lượng khác biệt và hiệu quả!      

 

KHÓA ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Động viên nhân viên luôn là một thách thức lớn đối với nhà lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, xây dựng đội ngũ gắn kết, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, càng trở nên quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Khóa đào tạo giúp các nhà quản lý thực hành các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy đội ngũ nhân viên làm việc tích cực, nhằm gia tăng năng suất lao động.  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

 • Cán bộ quản lý các phòng ban, bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân sự thuộc mọi loại hình doanh nghiệp.
 • Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến trong sự nghiệp. 

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Phần 1 – Tổng quan về động viên nhân viên

 • Vai trò của nhà quản lý trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Các lý thuyết về động lực làm việc: Thuyết X, thuyết Y, thuyết Z.  
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên
 • Các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý: lắng nghe, đặt câu hỏi, truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng đến người khác,…

 

Phần 2 – Động viên đội ngũ nhân viên  

 • Xây dựng hình ảnh nhà quản lý trung thực, khách quan, công bằng
 • Xây dựng niềm tin và sự kính trọng từ đội ngũ
 • Thiết lập kênh đối thoại, kỹ năng giao tiếp giữa nhà quản lý và đội ngũ 
 • Xây dựng đội ngũ với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng
 • Truyền đạt “bức tranh” thành công cho nhóm   

 

Phần 3 – Động viên cá nhân nhân viên

 • Thấu hiểu sự khác biệt của mỗi cá nhân
 • Vận dụng tháp nhu cầu của Abraham Maslow vào động viên nhân viên
 •  Những biện pháp động viên từ bên ngoài (extrinsic motivation) và động viên từ bên trong (instrinsic motivation)
 • Thay đổi tính chất công việc của nhân viên
 • Tạo cơ hội cho nhân viên phát huy năng lực của bản thân
 • Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào các quyết định của công ty
 • Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời cho nhân viên   
 • Các chính sách khen thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc
 • Đào tạo, hướng dẫn liên tục, phát triển và tối đa hóa năng lực nhân viên

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 

 • Thảo luận mở                          (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống           (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá                  (Self-assessment)
 • Thuyết giảng ngắn                  (Mini-lecture)
 • Diễn vai                                   (Role play)
 • Hoạt động trò chơi                  (Learning games)

 

THÔNG TIN - LIÊN HỆ

 LẠI THẾ LUYỆN - Nhà huấn luyện Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp

Giám đốc đào tạo - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo HIỆU QUẢ 

Website:    https://laitheluyen.edu.vn

Facebook:  http://facebook.com/diengialaitheluyen

 

Email:        laitheluyen@gmail.com

Mobile:     0903 689 702

 

 •  Mong Quý doanh nghiệp, khách hàng liên hệ cùng chúng tôi nếu có gì chưa rõ hoặc cần điều chỉnh trong đề cương này cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người học!
 • Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng trong những khóa đào tạo Kỹ năng mềm với chất lượng khác biệt và hiệu quả!

 

 

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây