Kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong kinh doanh

Liên hệ
Mô tả ngắn:
Kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong kinh doanh GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO   Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - ứng xử trong kinh doanh đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cụ thể là: kỹ năng giao tiếp trực tiếp, kỹ năng giao tiếp gián tiếp (kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, viết báo cáo, email, soạn thảo thư từ giao dịch,v.v…), kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức và khách hàng. Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản nêu trên, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của hoạt động kinh doanh và tìm ra cách ứng xử hiệu quả.   NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO   PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH -  Khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh -  Quá trình truyền thông trong giao tiếp -  Các rào cản trong giao tiếp -  Các hình thức giao tiếp trong kinh doanh -  Các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh PHẦN 2 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH - Kỹ năng xã giao (bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp…) trong kinh doanh - Kỹ năng nói trong giao tiếp kinh doanh - Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kinh doanh - Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp kinh doanh - Kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh PHẦN 3 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP GIÁN TIẾP TRONG KINH DOANH - Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại - Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản - Kỹ năng viết trong kinh doanh (email, thư từ giao dịch, báo cáo, thông cáo báo chí,…) PHẦN 4 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC – KHÁCH HÀNG - Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giao tiếp trong nội bộ - Kỹ năng giao tiếp với cấp trên - Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp - Kỹ năng giao tiếp với khách hàng   ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO   Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề… Nhân viên bán hàng Nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến nghề nghiệp.    PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO           - Thảo luận mở                    (Open discussion) - Nghiên cứu tình huống    (Case study) - Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment) - Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture) - Diễn vai                            (Role play) - Hoạt động trò chơi           (Learning games)      THÔNG TIN – LIÊN HỆ   Diễn giả LẠI THẾ LUYỆN - Nhà huấn luyện Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp Website:          http://laitheluyen.blogspot.com Facebook:        http://facebook.com/diengialaitheluyen   Email:              laitheluyen@gmail.com    Mong Quý doanh nghiệp, khách hàng liên hệ cùng chúng tôi nếu có gì chưa rõ hoặc cần điều chỉnh trong đề cương này cho phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp! Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng trong những khóa đào tạo Kỹ năng mềm với chất lượng khác biệt và hiệu quả! TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH            TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM   Tiếng Anh Ronald B.Alder & Jeanne Marquardt Elmhorst, Communicating at Work: Principles and Practices for Business and the Professions, 10th edition, McGraw-Hill, 2010. Courtland L.Bovee, Business Communication Today, Prentice Hall, 2008. Jane K. Cleland, Business Writing for Results, McGraw-Hill, 2003. Diane Darling, Networking for Career Success, McGraw-Hill, 2003. Ann Dobson, How to Communicate at Work, Grolier International, Hong Kong, 2000.  Mary Ellen Guffey, Business Communication: Process and Product, Prentice Hall, 5th edition, 2006. John Humphries, Managing Through People, Grolier International, Hong Kong, 2000.  Carol M.Lehman, Business Communication, Thomson Publishing House, 1991. Leil Lowndes, Conversation Confidence, 2010. Colleen McKenna, Powerful Communication Skills, Career Press, Inc. 1998. Ann Marie Sabath, Business Etiquette, Career Press, Inc. 2002. Douglas Stone, Difficulf Conversations: How to Discuss What Matters Most, Penguin USA, 2000. Anthony Storr, Solitude: A Return to the Self, Ballantine Books, 1989.     Tiếng Việt   Robert Bolton, Rèn luyện kỹ năng nghe nói và phương pháp truyền đạt, Duy Thịnh dịch, NXB Đồng Nai, 1999. Lê Thị Bừng, Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo dục (tái bản), 2002. Dale Carnegie, Đắc nhân tâm, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB TP.HCM (tái bản), 1994.  M. Kay Dupont, Nghệ thuật giao dịch trong kinh doanh, Nguyễn Thị Quỳnh Giao biên dịch, NXB Đà Nẵng, 1995. Julius Fast, Ngôn ngữ của cơ thể, Phạm Anh Tuấn biên dịch, NXB Trẻ, 2001. Don Gabor, Sức mạnh của ngôn từ, First News biên dịch, NXB Trẻ, 2009. Carol Kinsey Goman, Sức mạnh của ngôn ngữ không lời, First News biên dịch, NXB TP.HCM, 2009. Vương Trung Hiếu, Xã giao văn minh và lịch sự, NXB Mũi Cà Mau, 1998. Nguyễn Lân, Con người văn minh sống như thế nào, NXB Thanh Niên (tái bản), 1993. Nguyễn Văn Lê, Giao tiếp trong kinh doanh và quản trị, NXB Văn hoá Thông tin, 1994. Nguyễn Văn Lê, Sống đẹp trong các quan hệ xã hội, NXB Trẻ, 1995. Nguyễn Văn Lê, Giao tế nhân sự: giao tiếp phi ngôn ngữ, NXB Trẻ, 1996. Nguyễn Văn Lê, Quy tắc giao tiếp xã hội: Giao tiếp bằng ngôn ngữ, NXB Trẻ, 1997.  Nguyễn Văn Lê, Tâm lý khách hàng và văn minh thương nghiệp, NXB TP.HCM, 1997. Hoàng Liên, Học ăn- học nói- học gói- học mở, NXB Trẻ (tái bản), 2005.   Phong Liễu, Nghệ thuật hài hước, Nhân Văn biên dịch, NXB Thanh Hóa, 2007. Trần Mênh Mông, Phương pháp huấn luyện cách nói, NXB Lao Động Xã hội, 2006. Bích Ngọc, Hoa tư tưởng tặng nàng, NXB Mũi Cà Mau, 2004 Nguyễn Bích Nhã – Châu Nhiên Khanh, Ngôn ngữ của loài hoa, NXB Mỹ Thuật, 2003 Allan Pease, Thuật  xét người qua điệu bộ, Trần Duy Châu dịch, NXB Trẻ (tái bản), 1999. Nguyễn Thành Thống, Truyền thông: kỹ năng và phương tiện, NXB Trẻ, 1996. Bích Trâm – Hồ Thành, Những lời chúc mừng, NXB Mũi Cà Mau, 1998 Hoàng Văn Tuấn, Tài ăn nói của người đàn ông, NXB Thanh Niên, 1997. Hoàng Xuân Việt, Thuật gây cảm tình, NXB Mũi Cà Mau (tái bản), 2004.    

Kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

 

Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - ứng xử trong kinh doanh đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cụ thể là: kỹ năng giao tiếp trực tiếp, kỹ năng giao tiếp gián tiếp (kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, viết báo cáo, email, soạn thảo thư từ giao dịch,v.v…), kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức và khách hàng.

Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản nêu trên, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của hoạt động kinh doanh và tìm ra cách ứng xử hiệu quả.

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

 

PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

-  Khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh

-  Quá trình truyền thông trong giao tiếp

-  Các rào cản trong giao tiếp

-  Các hình thức giao tiếp trong kinh doanh

-  Các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh

PHẦN 2 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH

- Kỹ năng xã giao (bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp…) trong kinh doanh

- Kỹ năng nói trong giao tiếp kinh doanh

- Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kinh doanh

- Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp kinh doanh

- Kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh

PHẦN 3 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP GIÁN TIẾP TRONG KINH DOANH

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

- Kỹ năng viết trong kinh doanh (email, thư từ giao dịch, báo cáo, thông cáo báo chí,…)

PHẦN 4 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC – KHÁCH HÀNG

- Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giao tiếp trong nội bộ

- Kỹ năng giao tiếp với cấp trên

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

 

 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề…
 • Nhân viên bán hàng
 • Nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp
 • Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến nghề nghiệp. 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO        

 

- Thảo luận mở                    (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống    (Case study)

- Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment)

- Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture)

- Diễn vai                            (Role play)

- Hoạt động trò chơi           (Learning games)

 

 

 THÔNG TIN – LIÊN HỆ

 

Diễn giả LẠI THẾ LUYỆN - Nhà huấn luyện Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp

Website:          http://laitheluyen.blogspot.com

Facebook:        http://facebook.com/diengialaitheluyen

 

Email:              laitheluyen@gmail.com

 

 •  Mong Quý doanh nghiệp, khách hàng liên hệ cùng chúng tôi nếu có gì chưa rõ hoặc cần điều chỉnh trong đề cương này cho phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp!
 • Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng trong những khóa đào tạo Kỹ năng mềm với chất lượng khác biệt và hiệu quả!

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 

    

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

 

Tiếng Anh

 1. Ronald B.Alder & Jeanne Marquardt Elmhorst, Communicating at Work: Principles and Practices for Business and the Professions, 10th edition, McGraw-Hill, 2010.
 2. Courtland L.Bovee, Business Communication Today, Prentice Hall, 2008.
 3. Jane K. Cleland, Business Writing for Results, McGraw-Hill, 2003.
 4. Diane Darling, Networking for Career Success, McGraw-Hill, 2003.
 5. Ann Dobson, How to Communicate at Work, Grolier International, Hong Kong, 2000. 
 6. Mary Ellen Guffey, Business Communication: Process and Product, Prentice Hall, 5th edition, 2006.
 7. John Humphries, Managing Through People, Grolier International, Hong Kong, 2000. 
 8. Carol M.Lehman, Business Communication, Thomson Publishing House, 1991.
 9. Leil Lowndes, Conversation Confidence, 2010.
 10. Colleen McKenna, Powerful Communication Skills, Career Press, Inc. 1998.
 11. Ann Marie Sabath, Business Etiquette, Career Press, Inc. 2002.
 12. Douglas Stone, Difficulf Conversations: How to Discuss What Matters Most, Penguin USA, 2000.
 13. Anthony Storr, Solitude: A Return to the Self, Ballantine Books, 1989.

 

 

Tiếng Việt

 

 1. Robert Bolton, Rèn luyện kỹ năng nghe nói và phương pháp truyền đạt, Duy Thịnh dịch, NXB Đồng Nai, 1999.
 2. Lê Thị Bừng, Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo dục (tái bản), 2002.
 3. Dale Carnegie, Đắc nhân tâm, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB TP.HCM (tái bản), 1994. 
 4. M. Kay Dupont, Nghệ thuật giao dịch trong kinh doanh, Nguyễn Thị Quỳnh Giao biên dịch, NXB Đà Nẵng, 1995.
 5. Julius Fast, Ngôn ngữ của cơ thể, Phạm Anh Tuấn biên dịch, NXB Trẻ, 2001.
 6. Don Gabor, Sức mạnh của ngôn từ, First News biên dịch, NXB Trẻ, 2009.
 7. Carol Kinsey Goman, Sức mạnh của ngôn ngữ không lời, First News biên dịch, NXB TP.HCM, 2009.
 8. Vương Trung Hiếu, Xã giao văn minh và lịch sự, NXB Mũi Cà Mau, 1998.
 9. Nguyễn Lân, Con người văn minh sống như thế nào, NXB Thanh Niên (tái bản), 1993.
 10. Nguyễn Văn Lê, Giao tiếp trong kinh doanh và quản trị, NXB Văn hoá Thông tin, 1994.
 11. Nguyễn Văn Lê, Sống đẹp trong các quan hệ xã hội, NXB Trẻ, 1995.
 12. Nguyễn Văn Lê, Giao tế nhân sự: giao tiếp phi ngôn ngữ, NXB Trẻ, 1996.
 13. Nguyễn Văn Lê, Quy tắc giao tiếp xã hội: Giao tiếp bằng ngôn ngữ, NXB Trẻ, 1997. 
 14. Nguyễn Văn Lê, Tâm lý khách hàng và văn minh thương nghiệp, NXB TP.HCM, 1997.
 15. Hoàng Liên, Học ăn- học nói- học gói- học mở, NXB Trẻ (tái bản), 2005.  
 16. Phong Liễu, Nghệ thuật hài hước, Nhân Văn biên dịch, NXB Thanh Hóa, 2007.
 17. Trần Mênh Mông, Phương pháp huấn luyện cách nói, NXB Lao Động Xã hội, 2006.
 18. Bích Ngọc, Hoa tư tưởng tặng nàng, NXB Mũi Cà Mau, 2004
 19. Nguyễn Bích Nhã – Châu Nhiên Khanh, Ngôn ngữ của loài hoa, NXB Mỹ Thuật, 2003
 20. Allan Pease, Thuật  xét người qua điệu bộ, Trần Duy Châu dịch, NXB Trẻ (tái bản), 1999.
 21. Nguyễn Thành Thống, Truyền thông: kỹ năng và phương tiện, NXB Trẻ, 1996.
 22. Bích Trâm – Hồ Thành, Những lời chúc mừng, NXB Mũi Cà Mau, 1998
 23. Hoàng Văn Tuấn, Tài ăn nói của người đàn ông, NXB Thanh Niên, 1997.
 24. Hoàng Xuân Việt, Thuật gây cảm tình, NXB Mũi Cà Mau (tái bản), 2004.

 

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây