Kỹ năng giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp

Liên hệ
Mô tả ngắn:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO   Nhiều bạn trẻ ngày nay đang gặp phải những khó khăn, xung đột khi giao tiếp và làm việc cùng với người khác tại nơi làm việc. Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong môi trường thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản từ buổi học, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của công việc và tìm ra cách ứng xử hiệu quả, tạo lập một môi trường làm việc tốt đẹp, góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp trong thời hội nhập.     NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO – KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI ĐỒNG NGHIỆP   PHẦN 1 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP -  Các rào cản trong giao tiếp             - Những khác biệt về giới tính trong phong cách giao tiếp -  Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp - Cách tạo lập những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp PHẦN 2 – KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT & ỨNG XỬ HIỆU QUẢ -          Các loại xung đột -          Các nguyên nhân gây ra xung đột -          Các chiến lược giải quyết xung đột -          Kinh nghiệm thực tế về giải quyết xung đột  -     Ứng xử trong tình huống bị quấy rối tình dục -     Ứng xử trong tình huống bị nhờ vả -     Kỹ năng nói lời từ chối  PHẦN 3 – HOÀN THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG - Kỹ năng nói trong giao tiếp - Cải thiện kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp - Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp - Kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,…) - Kỹ năng đưa ra lời góp ý thuyết phục  - Tự tin thể hiện bản thân....    ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO   -       Nhân viên làm việc tại các phòng ban trong doanh nghiệp. -   Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến nghề nghiệp.    PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO           - Thảo luận mở                    (Open discussion) - Nghiên cứu tình huống    (Case study) - Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment) - Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture) - Diễn vai                            (Role play) - Hoạt động trò chơi           (Learning games)
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO
 
Nhiều bạn trẻ ngày nay đang gặp phải những khó khăn, xung đột khi giao tiếp và làm việc cùng với người khác tại nơi làm việc. Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong môi trường thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp.
Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản từ buổi học, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của công việc và tìm ra cách ứng xử hiệu quả, tạo lập một môi trường làm việc tốt đẹp, góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp trong thời hội nhập.

 
 
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO – KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI ĐỒNG NGHIỆP
 
PHẦN 1 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP
-  Các rào cản trong giao tiếp
            - Những khác biệt về giới tính trong phong cách giao tiếp
-  Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp
- Cách tạo lập những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp
PHẦN 2 – KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT & ỨNG XỬ HIỆU QUẢ
-          Các loại xung đột
-          Các nguyên nhân gây ra xung đột
-          Các chiến lược giải quyết xung đột
-          Kinh nghiệm thực tế về giải quyết xung đột 
-     Ứng xử trong tình huống bị quấy rối tình dục
-     Ứng xử trong tình huống bị nhờ vả
-     Kỹ năng nói lời từ chối 
PHẦN 3 – HOÀN THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG
- Kỹ năng nói trong giao tiếp
- Cải thiện kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp
- Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp
- Kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,…)
- Kỹ năng đưa ra lời góp ý thuyết phục 
- Tự tin thể hiện bản thân.... 

 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
 
-       Nhân viên làm việc tại các phòng ban trong doanh nghiệp.
-   Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến nghề nghiệp. 
 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO        
 
- Thảo luận mở                    (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống    (Case study)
- Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment)
- Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture)
- Diễn vai                            (Role play)
- Hoạt động trò chơi           (Learning games)
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây