Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập và công việc

Liên hệ
Mô tả ngắn:
Giới thiệu chung về khóa học   Khóa đào tạo trang bị cho sinh viên và người lao động những hiểu biết cơ bản về sơ đồ tư duy.   Hướng dẫn cho sinh viên và người lao động cách thức vận dụng sơ đồ tư duy vào các hoạt động thực tế, để gặt hái thành công trong học tập cũng như công việc. Lợi ích từ khóa học   Đạt được điểm cao trong học tập Ghi chép và ghi nhớ hiệu quả hơn với sơ đổ tư duy Học tập hiệu quả hơn với thời gian và công sức bỏ ra ít hơn Biết cách tổ chức, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong công việc và tránh được stress nhờ sử dụng đúng đắn sơ đồ tư duy Phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân nhờ sử dụng sơ đồ tư duy Đối tượng tham gia khóa học   Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề,... Tuổi từ 16 – 24. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức,... Những người từ trước đến nay chưa biết cách sử dụng sơ đồ tư duy để gặt hái thành công trong học tập cũng như công việc. Nội dung cơ bản của khóa học   Phần 1: Giới thiệu chung về sơ đồ tư duy   Bài số 1 Sơ đồ tư duy là gì?   Bài số 2 Tony Buzan - Cha đẻ của sơ đồ tư duy   Bài số 3 Sơ đồ tư duy và hoạt động của bộ não   Bài số 4 Cách vẽ sơ đồ tư duy     Phần 2: Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập   Bài số 5 Thay đổi thói quen ghi chép nhờ sơ đồ tư duy   Bài số 6 Nâng cao hiệu quả ghi nhớ nhờ sơ đồ tư duy   Bài số 7 Sử dụng sơ đồ tư duy khi lập dàn ý để viết bài luận   Bài số 8 Phát huy tư duy sáng tạo trong học tập     Phần 3: Ứng dụng sơ đồ tư duy trong công việc   Bài số 9 Ứng dụng sơ đồ tư duy trong thuyết trình & bán hàng   Bài số 10 Ứng dụng sơ đồ tư duy để lập kế hoạch   Bài số 11 Làm việc nhóm hiệu quả nhờ sơ đồ tư duy   Bài số 12 Tổ chức cuộc họp hiệu quả với sơ đồ tư duy   Bài số 13 Một số ứng dụng khác của sơ đồ tư duy   Phương pháp đào tạo             - Thảo luận mở                    (Open discussion) - Nghiên cứu tình huống    (Case study) - Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment) - Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture) - Diễn vai                            (Role play) - Hoạt động trò chơi           (Learning games)
Giới thiệu chung về khóa học
 
  • Khóa đào tạo trang bị cho sinh viên và người lao động những hiểu biết cơ bản về sơ đồ tư duy.  
  • Hướng dẫn cho sinh viên và người lao động cách thức vận dụng sơ đồ tư duy vào các hoạt động thực tế, để gặt hái thành công trong học tập cũng như công việc.
Lợi ích từ khóa học
 
  • Đạt được điểm cao trong học tập
  • Ghi chép và ghi nhớ hiệu quả hơn với sơ đổ tư duy
  • Học tập hiệu quả hơn với thời gian và công sức bỏ ra ít hơn
  • Biết cách tổ chức, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong công việc và tránh được stress nhờ sử dụng đúng đắn sơ đồ tư duy
  • Phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân nhờ sử dụng sơ đồ tư duy
Đối tượng tham gia khóa học
 
  • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề,... Tuổi từ 16 – 24.
  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức,...
  • Những người từ trước đến nay chưa biết cách sử dụng sơ đồ tư duy để gặt hái thành công trong học tập cũng như công việc.
Nội dung cơ bản của khóa học
 
 
Bài số 1
Sơ đồ tư duy là gì?
 
Bài số 2
Tony Buzan - Cha đẻ của sơ đồ tư duy
 
Bài số 3
Sơ đồ tư duy và hoạt động của bộ não
 
Bài số 4
Cách vẽ sơ đồ tư duy
 
 
 
Bài số 5
Thay đổi thói quen ghi chép nhờ sơ đồ tư duy
 
Bài số 6
Nâng cao hiệu quả ghi nhớ nhờ sơ đồ tư duy
 
Bài số 7
Sử dụng sơ đồ tư duy khi lập dàn ý để viết bài luận
 
Bài số 8
Phát huy tư duy sáng tạo trong học tập
 
 
 
Bài số 9
Ứng dụng sơ đồ tư duy trong thuyết trình & bán hàng
 
Bài số 10
Ứng dụng sơ đồ tư duy để lập kế hoạch
 
Bài số 11
Làm việc nhóm hiệu quả nhờ sơ đồ tư duy
 
Bài số 12
Tổ chức cuộc họp hiệu quả với sơ đồ tư duy
 
Bài số 13
Một số ứng dụng khác của sơ đồ tư duy
 
Phương pháp đào tạo          
 
- Thảo luận mở                    (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống    (Case study)
- Bài tập tự đánh giá           (Self-assessment)
- Thuyết giảng ngắn            (Mini-lecture)
- Diễn vai                            (Role play)
- Hoạt động trò chơi           (Learning games)
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây